Noem het geen onderzoekende houding, maar verwondering.

Aad Oosterhof is practor van het practoraat Zorg & (Sensor)technologie, onderdeel van TZA Drenthe . In november ontving hij de Verbindingsprijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vanwege de bereikte resultaten bij het practoraat. In dit interview vertelt hij over het practoraat en waarom de Verbindingsprijs aan hem en het practoraat is toegekend.

Eerste training TZA Drenthe uitgevoerd!

Donderdag 27 mei jl. heeft de eerste trainingsbijeenkomst van de Technologie & Zorg Academie Drenthe plaatsgevonden! Deelnemers van het programma “Het Noorden Leert Door” verdiepten zich in een fysieke bijeenkomst (!) “Introductie Zorgtechnologie” in het gebruik van zorgtechnologie.

Partijen ondertekenen contract TZA Drenthe!

De handtekeningen zijn gezet! TZA Drenthe nu ook officieel van start! Ter ere van de opening van de TZA in Drenthe is een film gemaakt waarin bestuurders van alle aangesloten partijen live hun handtekening plaatsen. Daarnaast komen een zorgprofessional, een zorgvrager en een student aan het woord.