TZA NIEUWS

Groeifonds Health Noord nieuws

Zowel TZA Groningen als TZA Drenthe (inclusief practoraat) maken onderdeel uit van het groeifonds Health Noord. Het project Health Noord-Nederland is erop gericht om technologische- en sociale innovatie in de zorg en gezondheid te vergroten. De missie hierbij is om meer innovaties succesvol tot implementatie te brengen, door een betere samenwerking tussen zorg, onderwijs, cliënten en de arbeidsmarkt te stimuleren. De samenwerkingsverbanden in dit project behelzen de (arbeidsmarkt)regio’s Groningen, Drenthe en Friesland. Health Noord voeren activiteiten uit langs vijf lijnen:

  1. Het versterken van ketens en ecosystemen: Het ecosysteem Health Noord bouwt voort op een sterk netwerk in de regio. Gezamenlijk zetten de PPS’en zich in om mkb beter aan zorg, onderwijs en onderzoek te verbinden en zetten we in op technologische- en sociale innovatie bij alle stakeholders. We bouwen een lerend ecosysteem, breiden de partners uit en evalueren aan de hand van de condities van wederkerigheid.
  2. Innovatie van de beroepspraktijk: Door middel van samenwerking in fieldlabs ontwikkelen, testen, valideren en implementeren we innovaties voor de beroepspraktijk. Hiervoor worden binnen het ecosysteem 5 learning communities ingericht op de thema’s: 1) Point of Care Technologie, 2) Datagedreven zorg, 3) Preventie en Vitaliteit, 4) Implementatie en adoptie van technologie in de zorg en 5) Innovatie van leren.
  3. Talentontwikkeling: Het onderwijs heeft een stevige ambitie om onderzoekend leren en innoveren in de praktijk groot te maken. Binnen de lijn talentontwikkeling zetten we in op multilevel, multisectoraal en multidisciplinair samenwerken en de ontwikkelingen die hiervoor nodig zijn. Zo vernieuwen we onderwijs en professionaliseren we docenten om studenten op te leiden die innovatief, ondernemend en vitaal zijn. Zodat zij als innovatiekracht in de zorg- en technologische sector aan de slag kunnen.
  4. Leven Lang Ontwikkelen: We scholen zorgprofessionals bij in hun digitale vaardigheden en professionals uit technologisch mkb in het vraaggestuurd ontwikkelen van innovaties en het begeleiden bij de implementatie van innovaties. Dit doen we door de onderlinge kennis van elkaars beroepspraktijk te vergroten. Bijscholing doen we door middel van formele trainingen en door het samenwerken in de fieldlabs.
  5. Contextrijke infrastructuur: We faciliteren en onderhouden het ecosysteem met een contextrijke infrastructuur. We kiezen voor een decGroeifonds entrale infrastructuur met verschillende belangrijke hubs in de regio Noord-Nederland. We zorgen voor innovatieve en up-to-date faciliteiten waardoor binnen de fieldlabs effectief kan worden samengewerkt.

Met deze subsidie kunnen TZA Groningen en TZA Drenthe door de inzet van meer uren het eigen netwerk in relatie tot het ecosysteem van Health Noord versterken. Een eerste stap is dat een aantal van de huidige medewerkers van beide TZA’s een kleine uren-uitbreiding hebben gekregen en dat we binnenkort vacatureruimte willen vrijspelen. Hierdoor kunnen we nog meer halen uit ons netwerk. Waarbij de onderlinge communicatie en kennisdeling een belangrijke pijler zal zijn.

Ga naar de inhoud