TZA NIEUWS

Het team TZA Drenthe is compleet!

We zijn trots te kunnen aankondigen dat het team van Technologie & Zorg Academie Drenthe compleet is.

Per 1 maart 2022 wordt Rogier Hulsebosch benoemd tot boegbeeld van de TZA Drenthe. Met zijn kennis van de (ouderen)zorg, de vele netwerkcontacten en zijn enthousiasme voor en ervaring met (technologische) innovatie, zal hij de verdere ontwikkeling van het TZA Drenthe vorm gaan geven. Aad Oosterhof, practor bij practoraat Zorg & (Sensor)technologie op het Drenthe College en kwartiermaker TZA, zal de komende periode zorgdragen voor een warme overdracht.

Rogier Hulsebosch is werkzaam als specialist Innovatie & Wetenschap bij Interzorg. Vanuit deze functie heeft hij de afgelopen jaren veel projecten op het gebied van zorg en technologie geïnitieerd en uitgerold. Binnen Interzorg werkt hij nauw samen met verschillende stakeholders, zowel in- als extern, aan ontwikkeling, onderzoek en implementatie van zorgtechnologie. Rogier heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van zorg & behandeling, (project)management en innovatie binnen de (ouderen)zorg. Rogier Hulsebosch over zijn nieuwe rol binnen de TZA Drenthe:

“Er is niets mooiers dan het stimuleren van nieuwsgierigheid en verwondering over nieuwe (technologische) mogelijkheden. Een nauwe samenwerking tussen sector-overstijgende organisaties is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zo ontstaat een smeltkroes van culturen en kennis, een netwerk dat leidt tot praktische toepasbare innovaties, waarmee Drenthe zich zeker onderscheidt en dat werken in de zorg nog leuker, makkelijker en beter maakt.

In januari 2022 is Bernice Keijzer begonnen als officemanager voor de TZA Drenthe:

“Ik ben jarenlang als relatiebeheerder/ management assistent werkzaam geweest bij Vegro Verpleegartikelen, in de zakelijke tak van de zorgsector. Ook binnen verschillende andere organisaties heb ik ruime ervaring opgedaan met o.a. officemanagement, commerciële-, administratieve-  en management-ondersteuning, communicatie met interne en externe relaties en social media beheer. Het combineren van deze werkzaamheden zie ik als één van de leukste uitdagingen binnen TZA. Ik vind het inspirerend om sparringpartner te kunnen zijn voor de bij TZA Drenthe aangesloten organisaties, om zodoende mijn kennis te kunnen inzetten.”

De TZA is het innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen en begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk. Wij zijn een samenwerkingsverband van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs en we willen de ontwikkeling en implementatie van (zorg)technologie in Drenthe bevorderen door als organisaties samen op te trekken. Wij bieden (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. De uitvoering van onderzoek, het aanbieden van scholing, het uitwisselen van kennis en ervaring in een expertnetwerk en het aanbieden en creëren van mogelijkheden aan (toekomstige) zorgprofessionals en zorgvragers om te experimenteren, zijn onze drijfveren. Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren werken met (zorg)technologie. Het nieuwe boegbeeld van de TZA Drenthe is de motor voor inspiratie en verbinding tussen zorgorganisaties, kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven.

Ga naar de inhoud