TZA NIEUWS

Nieuwe onderwijsvisie met Positieve gezondheid en Zorgtechnologie

Leren met hoofd, handen en hart. Dat is wat onze aankomende zorgprofessionals gaan ervaren als zij in Oost-Nederland een opleiding volgen. Hybride leren of professionele leergemeenschappen, een leven lang ontwikkelen, flexibele opleidingsroutes en innovatie zijn de ingrediënten van de onderwijsvisie van 4 HBO-, 8 MBO-instellingen en de 180 leden van de WGV Zorg en Welzijn.

Hierdoor maakt het voor de toekomstige zorgprofessional in Oost-Nederland niet uit waar hij of zij zijn opleiding volgt. Het resultaat is overal hetzelfde. Onderwijs levert zelfbewuste zorgprofessionals met een stevige basis aan vakkennis, vakvaardigheden, generieke vaardigheden en kennis van zorgtechnologie en sociale innovatie. Dat is wat zorgorganisaties nodig hebben.

Onderwijsvisie: Eigentijds onderwijs speelt in op innovatie
De complexe en snel veranderende samenleving en de nieuwste ontwikkelingen rond de visie op zorg en welzijn zorgen voor innovatie in het werk van de professionals. Hier sluit het onderwijs op aan. Trends zoals positieve gezondheid, van zorgen voor naar zorgen dat, samen beslissen, digitalisering, zorgtechnologie, anders werken (procesinnovatie) verwerken de onderwijsinstellingen in hun onderwijsvormen en inhoud. Een leer-/ontwikkelroute bevat leereenheden met moderne onderwijsvormen, flexibele in-, door-, en uitstroom en tijd- & plaats onafhankelijk leren. Dit betekent ook dat grenzen tussen voltijd/deeltijd en BOL/BBL kunnen gaan vervagen.

Scheiding tussen onderwijs en praktijk vervaagt
Met elkaar geven zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen vorm aan de opleidingen. Hierdoor vervaagt de scheiding tussen onderwijs en praktijk. Niet alleen organiseren ze samen onderwijs voor nieuwe zorgprofessionals. Ook de zorgprofessional zelf heeft baat bij goed onderwijs. Alleen als medewerkers zich blijven ontwikkelen, kunnen zorg- en welzijnsorganisaties de beste ondersteuning aan hun cliënten blijven bieden. Zorg begint daarom bij het passend organiseren van onderwijs en opleiding voor de huidige én toekomstige medewerkers.

Relatie zorgprofessional en cliënt staat centraal
Natuurlijk is het van belang dat een zorgprofessional adequaat kan handelen. Maar daarnaast is een uitgangspunt dat kwalitatief goede zorg alleen tot stand komt als een goede relatie tussen cliënt en professional centraal staat. De zorg- en welzijnsprofessional heeft de regie en bepaalt samen met de cliënt wat deze nodig heeft op basis van het goede gesprek met de cliënt en zijn of haar naasten. De zorgprofessional onderzoekt ‘de vraag achter de vraag’. Met als vertrekpunt positieve gezondheid.

Verder lezen over de onderwijsvisie? 

Bron: WGV Zorg en Welzijn Oost Nederland

Ga naar de inhoud