OVER ONS

Technologie & Zorg Academie Drenthe

De Technologie & Zorg Academie Drenthe (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.

lessituatie

Een innovatieve leer-, werk-, oefen- en testomgeving

De Technologie en Zorgacademie Drenthe laat studenten en professionals op een innovatieve, veelzijdige en inspirerende manier kennis maken met de mogelijkheden van technologie om prettiger, veiliger en zelfstandiger te leven. De grondleggers van TZA Drenthe zijn Drenthe College, gemeente Assen, Interzorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Visio, Cosis, Vanboeijen, Icare, Tangenborgh, Zorggroep Drenthe, Actium, gemeente Emmen, Hanzehogeschool, NHL Stenden, Noorderpoort, Alfa-college, De Westerkim, Derkshoes, ZZWD en Accolade Zorg.

DRIJFVEER

Onze Visie

TZA Drenthe wil de ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie in Drenthe bevorderen door als organisaties, overheid en onderwijs samen op te trekken in het uitvoeren van onderzoek, het aanbieden van scholing, het uitwisselen van kennis en ervaring in een expertnetwerk en het aanbieden en creëren van mogelijkheden aan (toekomstige) zorgprofessionals en zorgvragers om te experimenteren met zorgtechnologie.

Onze Missie

“De missie van TZA Drenthe is om de mogelijkheden van het gebruik van technologie in de zorg optimaal te benutten om het welzijn, de veiligheid en de zelfstandigheid van zorgvragers te vergroten, de werkdruk van zorgprofessionals te verlagen en om het hoofd te bieden aan het toenemend tekort van zorgprofessionals in de regio Drenthe. “

Grondleggers van de TZA Drenthe

PARTNERS EN LEVERANCIERS

Zorgorganisaties voor mensen met een beperking, jongeren, ouderenzorg en leveranciers van zorgtechnologie en domotica sluiten zich aan bij de TZA om kennis te delen en de implementatie van zorgtechnologie te versnellen.

STUDENTEN EN DOCENTEN

Via masterclasses, onze bijdrage aan opleidingsprogramma’s en de online module zijn jaarlijks honderden studenten en docenten op de hoogte van ontwikkelingen in zorgtechnologie en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

PROFESSIONALS

Via themamiddagen, de online modules, strategische sessies en bijeenkomsten bij partners bereiken we jaarlijks duizenden professionals in Drenthe

WORD LID VAN DE TZA

Doe Mee

Als (zorg)organisatie, kennisinstituut of gemeente kun je meedoen met de TZA Drenthe.

Wat kan technologie bijdragen aan de zelfredzaamheid van een cliënt en hoe kan technologie bijdragen aan het aangenamer maken van het werk van de zorgprofessional? Deze vragen staan bij de TZA centraal. Om hierover informatie en inzichten te krijgen, werken we graag samen met onze leden. Zo bepalen we samen de koers van de TZA en de randvoorwaarden van de inzet en het gebruik van zorgtechnologie en -innovatie.

In de verschillende overlegvormen worden onderwerpen besproken en informatie uitgewisseld:

  • Stuurgroep: De stuurgroep bestaat uit directie-/bestuursleden van leden en vormt het bestuur van de TZA Drenthe; ze besluit op hoofdthema’s de te varen koers, keurt jaarplannen en begrotingen goed en beoordeelt realisaties.
  • Denktank: deze bestaat uit een aantal adviseurs van leden en medewerkers van de TZA die het bestuur van de TZA op strategisch niveau adviseert welke koers te varen. De deelnemers komen vier keer per jaar bij elkaar en informeren tevens hun achterban in hun eigen organisatie.
  • Kenniskringen (Academie, Living Lab en Onderzoek): binnen de kenniskringen gaan de deelnemende leden aan de slag met vraagstukken vanuit de praktijk. De TZA ondersteunt daarin. Er wordt kennis gedeeld, samengewerkt, genetwerkt en sturing gegeven aan de activiteiten van de TZA. In de kenniskringen zijn diverse groepen actief rondom zelfgekozen thema’s. Samen bekijken we welke ontwikkelingen nodig zijn; van opleidingen tot de aanschaf van producten die in de ProbeerService komen. De kenniskringen komen circa zes keer per jaar bijeen (soms online en soms fysiek op locatie bij een lid).

 

Daarnaast organiseert de TZA gedurende het jaar verschillende proeverijen, symposia en lezingen. Medewerkers van partners doen gratis mee aan alle faciliteiten of tegen een gereduceerd tarief. Herken je je in de visie en missie van de TZA? Door je partnerschap ben je onderdeel van alle ontwikkelingen en stimuleer je de bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in je eigen organisatie of omgeving. 

Ga naar de inhoud