Project

Helpsoq testen

Tangenborgh en Zorggroep Drenthe gaan voor TZA Drenthe een test doen met de Helpsoq, een nieuw steunkous-hulpmiddel dat zorgmedewerkers kan verlossen van het zware werk van het aantrekken van steunkousen.

Het is een dagelijks terugkerende klus, dat aantrekken van compressiekousen. En voor tal van medewerkers is het een van de oorzaken van regelmatig verzuim. Dus is investeren in een apparaat dat de fysieke belasting tot nul reduceert, zo gek nog niet. Partners Tangenborgh en Zorggroep Drenthe gaan in 12 weken tijd deze nieuwe zorgtechnologie aan een grondige test onderwerpen en daarna zal uitgebreid gereviewd worden, door zowel cliënten als zorgmedewerkers. De resultaten worden uiteraard te zijner tijd met jullie gedeeld!

Betrokken partijen

Download

Ga naar de inhoud