TZA NIEUWS

Uitnodiging: Verken samen de adaptie van zorgtechnologie

De zorgsector kraakt en piept, maar kunnen technologische innovaties ons redden? Soms zien we inspirerende voorbeelden, zoals de toepassing van intelligente sensor-technologie in verpleeghuizen voor mensen met dementie. Maar af en toe stuiten we ook op uitdagingen.

Greenwise Campus staat in contact met de netwerken TZA Drenthe en Anders Werken in de Zorg Drenthe om samen te ontdekken wat wél werkt. Samenwerken, leren, en innoveren om de kracht van Zuidoost Drenthe in kaart te brengen. Op maandag 22 januari nodigen we u uit om samen met Job van ’t Veer (lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn) en Lieke Brons (practor Zorg en Technologie) hierover in gesprek te gaan. We verkennen welke thema’s u belangrijk vindt in relatie tot technologie in de zorg en wat dit betekent voor medewerkers en cliënten. Dit willen we graag met u als betrokkende bij innovaties doen, maar ook met andere collega’s die op dit vlak bezig zijn. Neem uw collega dus gerust mee!  

WAAROM DEELNEMEN? Ontmoet gelijkgestemde professionals die streven naar vooruitgang in zorginnovatie. Om samen de verkenning aan te gaan rondom de adoptie van technologie in de zorg. Door het delen van ervaringen die zich afspelen op het gebied van adoptie van technologie in de zorg, worden successen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt.   Binnen de Greenwise Campus werken werkveldpartners, studenten en onderzoekers samen om niet alleen te ontdekken welke technologische innovaties effectief zijn, maar ook hoe deze innovaties optimaal geïntegreerd kunnen worden in het werkproces. Samen met het (lokale) onderwijs verkennen we hoe we vraagstukken kunnen oppakken.  

Graag vóór 15 januari uw aanmelding hier doorgeven, zodat we voor u en uw collega een plaats kunnen reserveren.  
Ga naar de inhoud