TZA NIEUWS

Verpleeghuis van de Toekomst – De Podcast

De zorg staat voor een grote uitdaging: het aantal ouderen dat zorg nodig heeft stijgt en het aantal opgeleide zorgprofessionals is schaars. Zorgorganisaties Vecht en IJssel en ZorgSpectrum slaan in de regio Utrecht de handen ineen en werken samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van verpleeghuiszorg waar (zorg)technologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten én zorgprofessionals. Beide organisaties hebben één specifieke locatie aangewezen waar ruimte is voor experimenten en ervaring opdoen met nieuwe technieken binnen zorgtechnologie.
Zorgtechnologie kan de nodige ondersteuning bieden in de zorg; het kan fysieke taken verlichten en sommige zorgtaken zelfs overnemen. Door de inzet van zorgtechnologie worden zorgprofessionals ondersteund in hun werk en is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg gaat om het écht leren kennen van een bewoner en zorg bieden die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgprofessional weet wie iemand is en wat ervoor nodig is om iedere bewoner een gelukkig en veilig gevoel te geven. Voor bewoners betekent dit meer eigen regie en vrijheid en is er meer aandacht voor persoonlijke behoeften en wensen.

In de podcast deelt Zorgspectrum hoe er gewerkt wordt aan de beste zorg dichtbij hun cliënten. Dit doen ze samen met cliënten, mantelzorgers, het netwerk van de cliënt, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Bijzondere duo’s gaan met elkaar in gesprek over verschillende thema’s.

Afl. 1: Over aandacht, domotica en het gesprek aangaan in plaats van grijpen naar maatregelen

Afl. 2: Virtual Reality in de Zorg

Afl. 3: Samenwerken met het netwerk

Afl. 4: Anders werken

Afl. 5: Terugblik op het afgelopen jaar

https://www.online-radio.nl/podcast/zorgspectrum-de-podcast

Ga naar de inhoud